Kazak - 2 ft. 4 inches x 9 ft. 2 inches

xxx

RUNNERS

Kazak -  2 ft. 8 inches x 9 ft. 8 inches

B8278 , $

Karaja Runner

B3774 2 ft. 1 inch x  12 ft.